Spring til indhold

E Lavensbølle 2008

 Lavensby Beboerforening


Arne Krogh                     Formand

Jan Mølholm                   Kasserer

Helle Petersen                 Sekretær

Anne Mølbæk                 Suppleant

Inge Detlefsen                 Suppleant

Verner Detlefsen             Revisor

Willy Sahl                       RevisorLokalhistorisk udvalg:     Chresten Rasmussen

 

E LAVENSBØLLE  Foreningens blad

Forsidebillede                  Johanne From Clausen

Redaktion/Layout           Arne Krogh

 

 

 

 

 

 


Formandens beretning


På generalforsamlingen 2007 fik Lavensby Beboerforening en helt ny bestyrelse, idet de tidligere medlemmer ikke ønskede at fortsætte. Valgt blev Helle Petersen, Jan Mølholm og Arne Krogh.

Konstitutionen på det første bestyrelsesmøde blev følgende:

Arne Krogh                              Formand (valgt for 3 år)

Jan Mølholm                             Kasserer (valgt for 2 år)

Helle Petersen                           Sekretær (valgt for 1 år)

På generalforsamlingen blev det fra de valgte bestyrelsesmedlemmers side gjort klart at aktivitetsniveauet i bestyrelsen ville blive på et meget lavt niveau, hvilket de fremmødte accepterede.

Der er derfor også kun blevet afholdt et bestyrelsesmøde i det forgangne år og deltagelse en gang på et møde i Nordals Landsbylaug.


Der har dog været en stor aktivitet i foreningens regi. Nemlig opstilling af statuen “Martin” ved Lavensby strand.

Det store arbejde med fremskaffelse af kunstner og træmateriale, samt forarbejdet med oliering og opstilling af statuen, kunne ikke være lykkedes uden Chresten Rasmussens store indsats og koordinering.

En tak til Chresten og alle andre som gav en hånd med.

Afsløring af statuen blev et tilløbsstykke med mange beboere fra Lavensby og omegn, samt campingpladsen. Pressen fandt også vej til afsløringen og vi fik en del spalteplads i ugeaviserne og Jydske Vestkysten.

Der er efterfølgende blevet opstillet en informationstavle som fortæller historien om “Martin”.


Beboerforeningen har tidligere været med i Flisepudserlauget, men dette arbejde er pga. faldende interesse fra flere sider overgået til Erhvervsforum Nord.


Beboerforening har i det forgangne år modtaget kr. 6000 fra kommunen som driftstilskud. Det forventes at fortsætte i 2008.

Der er som følge af det lave aktivitetsniveau ikke opkrævet kontingent i 2007 og bestyrelsen indstiller samme fremgangsmåde til godkendelse på generalforsamlingen.


Året 2007 gik på hæld og der er atter kommet lys på mindestenspladsen og alle er hermed inviteret til generalforsamlingen


Tak til alle der i årets løb har støttet foreningen.


En glædelig jul og et godt nytår 2008.

Arne Krogh


                       Afsløring af Martin statuen den 18. maj 2007.


Dagen oprandt hvor afsløringen af Martinstatuen ved Lavensby strand blev foretaget, i anledning af 25 – året for Lavensby beboerforenings oprettelse. selv om Sønderborg har haft en anden Martinstatue i tankerne, fik vi vores først færdig.


Vejret var fint og de fremmødte forventningsfulde. Den nye formand, Arne Krogh, indledte med at takke de involverede hjælpere for fuldførelse af opgaven og til Jørgen Schmidt, Vester Sottrup for fremstillingen og kommunen for tilladelsen til pladsen.


Foreningen gav så øl og vand til de tilstedeværende.


I fællesskab sang forsamlingen så Lavensbysangen.


Foreningen havde inviteret vores første formand, Jørgen Jørgensen, med til sammen med den nuværende, at afsløre vores nye træ statue af Martin.  Det er jo mindet om en mand, der hjalp folk i nød i 1. verdenskrig, der nu blev stillet op.

Arne og Jørgen foretog den højtidelige handling og tilskuerne klappede.


Herefter fik Jørgen ordet for at holde indvielsestalen som her er refereret:


Jeg vil sige tak for indbydelsen til at afsløre Martin ved e`hav, som han blev kaldt.

Man kan så spørge, hvorfor er det lige ham der skal afsløres?

Egentlig hed han Christian Lorentsen. Ifølge afdøde Jørgen Rasmussen, som har skrevet vores Lavensbysang, var det hans bror, der hed Martin. Det tog man ikke så nøje den gang. Ikke alt gik efter kirkebogen.

Så hvorfor afslører vi Martin, har jeg spurgt mig selv?

Jeg tror det har noget med identiteten at gøre -. Hvorfor er man i grunden dansk? Det har, som vi kan høre, noget med vores sprog og vores historie at gøre – vores kultur og vore myter. Alt det binder os sammen i et fællesskab.

For nogle år siden læste jeg en bog, om 19 myter i Sønderjylland, som jeg ikke alle vil nævne her, men en var om Christian II, der gik rundt om bordet og lavede en rille i kanten.

Det er jo et malet billede som vi kender, som er med til at styrke vores fælles identitet.

Eller Christian X, som red over den gamle grænse på en hvid hest, kan betragtes som en myte.

Også da vi tabte ved Dybbøl, fordi vi havde forladegeværer og tyskerne bagladere. Og endnu før den tapre landsoldat.

Det er alt det, som er med til at binde os sammen. Der er sådan noget, der gør at vi her i Lavensby finder ud af at stille en statue af “Martin” op.

Han var jo en leverandør af sådanne historier og myter som er med til at binde os sammen.


En af dem er jo, at han, da over 80 år, sejler ud fra Nyrøj strand en nat i tåge med to unge Nord-alsinger, som gerne ville slippe for at komme i tysk krigstjeneste. De sejler over vandet til Fyn og han retur. Alle der er født i Lavensby er jo flasket op med den historie. Da han kommer tilbage møder han en nabo, der ikke var så glad for det han havde lavet. Naboen spørger hvorfor han havde flere kopper med i båden end det han selv skulle bruge Martin siger bare:” Det er skidt (dårlig) å inne hå”. Kopperne var nødvendige, så de kunne få noget at styrke sig på, en kaffepunch eller to, tror jeg. Men de kunne jo have afsløret ham.

Hans barnebarn fortæller, at hun som lille af forældrene blev taget med ud i båden, når de fiskede og lå i et tomt hyttefad. Det forbød Martin, så når de skulle ud blev hun passet i land.


Ved stormfloden i 1872 mistede han sit hus og skulle have bygget et nyt. Han spurgte bønderne i Lavensby, hvor han solgte fisk, om hjælp.

Han lånte nogle daler ved dem hver især og fik bygget et hus her ved siden af.

Da han var færdig og kunne fiske fik de pengene retur, selv om ikke alle havde regnet med det.


Efter han havde mistet konen, havde han svært ved at holde orden i huset. Rotterne kom og ville hugge hans mad. Da præsten engang var på besøg hos ham, syntes han det så lidt kummerligt ud og spurgte om han ikke skulle have en husholder.

Men Martin siger: “En ung vil nok ikke og en gammel vil jeg ikke have”, og spørger præsten om han ikke kunne få en af hans døtre. Det syntes præsten var lige vovelig nok.

Bagefter blev den historie fortalt i byen, og om hvorfor Martin ikke fik en af præstens døtre. Han sagde så, at de måtte godt for præsten, men ikke for moderen, fordi hun ville have ham når præsten var død. Sådan fik præsten “betalt” tilbage af Martin.


Når Martin spiste fisk kom det hele ind i munden på den ene side og benene kom ud ved den anden side.


Og historien om Martins besøg på Søby kro og bykroen. De steder kunne han godt holde ind og få nogle gibbernakker. Hesten kendte jo turen med fiskehandelen. På vej ned ad “e Højga´”(bakken i byen) var han faldet i søvn, imens han sad på kanten af vognen.

Hesten drejede ind til bykroen og Martin faldt af. Kromanden, Hans Jepsen, blev lidt bestyrtet og sagde til ham, at han jo kunne have brækket halsen. Martin svarede at det kunne han ikke for han havde ikke nogen, som det er forsøgt vist på statuen.


Det fortælles at han var på kirkegården efter sin kones død. Hans forhold til hende havde ikke været alt for godt. Da han besøger graven skyder en muldvarp noget jord op. Så siger Martin til graveren, at han nu ville hjem, for nu så det ud til at hun kom igen.


Og endelig historien om Martins besøg ved herredsfogden i Nordborg for at sælge fisk.

Her bliver han bebrejdet at han ikke har samlet oldenborrer (som man skulle, da larverne lavede skader på frugttræernes rødder, omkr. 1880). Da kom der en lov om at de skulle samles ind. Martin sagde han godt ville samle, men da det var statsgrænse i Lillebælt, og kunne han ikke se om det var danske eller tyske undersåtter i strandkanten. På den måde kunne han drille den ellers emsige herredsfoged.


Moderne mennesker i dag er jo blevet mere splittet, men det gælder stadig at finde noget at samles om. Det synes jeg er vigtig.

Så jeg finder at det en fornøjelse at se Martin er kommet til at stå der, som noget der peger tilbage i historien mod vores rødder i en ellers forvirret tid. Det er godt at tænke på, han står der og kikker ud over vandet, som han fiskede i så mange gange, og hvor han satte livet på spil for at hjælpe andre.

Derfor synes jeg vi skal råbe hurra for “Martin ve e’hav”, og han må godt få et trefoldig leve.  Jeg siger sammen med jer hurra og velkommen til igen.

Hurra – hurra – hurra. Og så det lange, Hurraaa Skål Martin!


På beboerforeningen / lokalhistorisk udvalgs vegne takkede Chresten Rasmussen derefter Jørgen Jørgensen.


Derefter afspilledes en båndprøve fra 1987, hvor Martins barnebarn, Christine Rochel, fortæller om ham.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingTirsdag den 5. februar 2008, kl. 19.00 i Salen, LangesøgårdenDagsorden:


  • 1. Valg af ordstyrer
  • 2. Formandens beretning
  • 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  • 4. Fastlæggelse af medlemskontingent
  • 5. Behandling af indkomne forslag
  • 6. Valg

Følgende er på valg (for 3 år): 1. Bestyrelsesmedlem

Suppleanter (for 1 år): Anne Mølbæk, Inge Detlefsen

Revisorer (for 1 år): Verner Detlefsen, Willy Sahl

  • 7. Eventuelt:


Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling


Foreningen er vært ved kaffe og ostemad.


                                                Bestyrelsen


Giv venligst forhåndstilmelding senest 1. februar på tlf. 74 45 46 08 af hensyn til kaffe.
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *