E’Lavensbølle 2012

 

E’LAVENSBØLLE

NR. 1                           27. Årg.                          Jan 2012

 

Lavensby Beboerforening

 

Bestyrelse

 Lene Callesen, Arnbjergvej 2, Formand

Dorte Sørensen, Gyvelvej 25, Sekretær

Helle Pedersen, Gyvelvej 7, Kasserer

 

Lokalhistorisk udvalg

Chresten Rasmussen, Arnbjergvej 9

 

Festudvalg

Susanne Missfeld, Arnbjergvej 7

Rie Davidsen, Nordborgvej 19

Betina Jørgensen, Arnbjergvej 43

Helle Pedersen, Gyvelvej 7

Sylvia Poulsen, Hybenvænget 2

 

Trafikudvalg

Hans Erik Moos Petersen, Nyrøjsvej 23

Jørgen Jørgensen, Arnbjergvej 43

Timo Missfeld, Arnbjergvej 7

Lene Callesen, Arnbjergvej 2

Helle Pedersen, Gyvelvej 7

 

 

E LAVENSBØLLE    Foreningens blad

Forsidebillede                     ”Martin” fra arkiv

Redaktion/Layout               Lene Callesen

 

Aktivitetskalender 2012

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, til de kommende arrangementer i Lavensby 2012:

 

 

Generalforsamling            Tirsdag den 7. februar 2012

 Fastelavnsfest                    Ikke fastlagt endnu

 Skt. Hans                           Lørdag den 23. juni 2012

 Søby ringridning              Søndag den 10. juni 2012

 Traktor ringridning         Lørdag den 16. juni 2012

 Sensommerfest                  Ikke fastlagt endnu

  

Hold jer ajour med hvad der sker i Lavensby, på vores hjemmeside:

 https://lavensby.infoland.dk/

 

 

Mærkedag

 Før i tiden var der mærkedag i E’Lavensbølle. Runde fødselsdage, bryllupper og lignende. Det kunne vi godt tænke os at indfører igen. Så alle har mulighed for at flage, på disse dage.

Mærkedage kan meldes til Lene Callesen eller på vores hjemmeside.

 

Formandens beretning til generalforsamlingen 2012

På generalforsamlingen 2011 fik Lavensby Beboerforening valgt Dorte Sørensen ind for en treårig periode i stedet for Jan Mølholm. Rene Delf og Rie Davidsen blev valgt som suppleanter.

Som revisor blev Willy Sahl og Inge Detlefsen genvalgt.

Der er blevet afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forgangne år.

På det første møde blev Dorte introduceret til bestyrelsen og dens arbejde og rollerne blev fordelt. Derudover var der en del planlægning/koordinering i forbindelse med vores samarbejde med Traktorlauget om traktorringridning 3. lørdag i juni måned. Så har vi spændt ventet og fuldt op på status for, hvornår der ville blive gravet fibernet ned i byen, hvilket blev udskudt nogle gange, men som de endelig er i gang med.

I slutningen af året har vi udarbejdet en udviklingsplan for byen, efter forespørgelse fra Sønderborg kommune i forbindelse med at Sønderborg vil være kulturby i 2017.

Ydermere har repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i møder med traktorlauget , vedrørende planlægning, afholdelse og evaluering af årets traktorringridning. Hvilket må siges blev en succes.

Vi har også deltaget i møde med festudvalget.

Festudvalget har haft gang i diverse fester i det forgangne år, fastelavnsfest og Skt. Hans, samt hjulpet en del til ved traktor ringridning, da vi besluttede at lave pandekager/ popkorn og sælge slik.

Det er en fornøjelse at se de mange deltagere, unge som gamle, der troligt møder op. Det er med til at holde sammenholdet ved lige. Mange tak for indsatsen, vi håber 2012 bliver lige så godt.

I forbindelse med udgivelsen af E’Lavensbølle, tilbyder vi igen i år medlemskab for 2012 for 20 kr. pr husstand. Skulle der være nogen som ønsker medlemskab, men ikke var hjemme, da vi var og ringe på hos dig/jer, kan det tilkøbes for 20 kr. for 2012. Kontakt en fra bestyrelsen.

Tak til alle der i årets løb har støttet foreningen.

Tak til Egon som hejser flaget ved mindestenen. Og til Rene som slår græsset der.

Lene Callesen

Formand

 

 

Bevaringsværdig lokalplan for Lavensby

 I løbet af foråret 2011 kom en bevarende lokalplan komme i høring for Lavensby. Lokalplanen gik ud på at bevare de gamle huse og dermed sikre de ikke ville blive revet ned eller bliver moderniseret. Samt sikre åbne pladser, da der ikke ville kunne blive udstykket yderligere inden for området.

Status er at den IKKE blev vedtaget, da for mange var imod.

 I bestyrelsen mener vi det er positivt, at se byens beboere stå sammen, og at dette kan resultere i det vi i fællesskab ønsker.

       

Udlejning af Borde og stole

 Efter årets traktorringridning, søgte traktorlauget Tuborg fonden for tilskud til køb af borde og stole.

Heldige var de, og fik tildelt 15.000 kr. i august måned.

De har købt borde og stole til 60 personer, som står opmagasineret i Nis Johansens gildesal.

Vi har i beboerforeningen fået lov til at leje det ud, så vi kan tjene lidt penge til foreningen.

Det er muligt at leje dette, eller dele af det.

Pris:

1 bord – 30 kr.

1 stol – 10 kr.

Vi kræver ingen depositum, så derfor forventer vi at folk er ærlige og siger til hvis noget er gået i stykker.

Er du/i interesseret så kontakt

Lene Callesen 24627726 eller

Dorte Sørensen 23343808

 

Generalforsamling 2012

 Bestyrelsen håber at se så mange som muligt til årets generalforsamling, og gør i den forbindelse opmærksom på at selvom man deltager behøves man ikke stille op til valg.

Hvis du derimod skulle have lyst til at stille op, vil vi gerne hører fra dig inden generalforsamlingen.

Se agendaen på bagsiden af bladet..

Ingen tilmelding nødvendig du/i møder bare op

Vel mødt

Bestyrelsen

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 7. februar 2012, kl. 19.00 i Gildesal v/Nis Johansen

Dagsorden:

 

  1. Formanden byder velkommen
  2. Valg af ordstyrer
  3. Formandens beretning 2012
  4. Fremlæggelse af regnskab og budget
  5. Fastlæggelse af medlemskontingent
  6. Indlæg fra udvalg

Festudvalget

Trafikudvalget

Lokal historisk udvalg

  1. Udlejning af borde og stole
  2. Valg

Følgende er på valg:

1 Bestyrelsesmedlem (3 år)

2 Suppleanter (1 år)

2 Revisorer (1 år)

  1. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling

 

Foreningen er vært ved øl/vand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *