E’Lavensbølle 2014

 

 E’LAVENSBØLLE

NR. 1                           29. Årg.                          Jan 2014

Lavensby Beboerforening

 

Bestyrelse

Lene Callesen, Arnbjergvej 2, Formand

Dorte Sørensen, Gyvelvej 25, Sekretær

Suppleanter

Rene Delf, Gyvelvej

Rie Davidsen, Nordborgvej

Lokalhistorisk udvalg

Chresten Rasmussen, Arnbjergvej 9

Festudvalg

Rie Davidsen, Nordborgvej 19

Uffe Hald, Rosenvænget

Trafikudvalg

Hans Erik Moos Petersen, Nyrøjsvej

Jørgen Jørgensen, Arnbjergvej 43

Timo Missfeld, Arnbjergvej 7

Lene Callesen, Arnbjergvej 2

Helle Pedersen, Gyvelvej 7

 

E LAVENSBØLLE    Foreningens blad

Forsidebillede                    ”Martin” fra arkiv

Redaktion/Layout              Lene Callesen

 

Aktivitetskalender 2014

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, til de kommende arrangementer i Lavensby i 2014:

Generalforsamling            Mandag den 24. februar

Fastelavnsfest                    Lørdag den 8. marts

Skt. Hans                           Mandag den 23. juni

Søby ringridning               Søndag den 9. juni

Traktor ringridning         Lørdag den 8. juni

Sensommerfest                 

Input eller gode ideer til arrangementer, samt hjælp til afholdelse af arrangementer er velkomne. Kontakt festudvalg eller bestyrelse.

Der vil komme individuelle indbydelser ud til arrangementer, som festudvalget er arrangører af.

Hold jer ajour med hvad der sker i Lavensby, på vores hjemmeside:

www.lavensby.dk

 

Formandens beretning til generalforsamlingen 2014

På generalforsamlingen 2013 blev følgende valgt ind i Lavensby Beboerforening; Til bestyrelsen Lene Callesen for endnu en treårig periode.

Rene Delf og Rie Davidsen blev genvalgt som suppleanter.

Som revisor blev Willy Sahl og Inge Detlefsen genvalgt.

Til festudvalg blev Uffe Hald og Christina Schuldt valgt.

Der er blevet afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forgangne år. Samt en del møder vedrørende vindmøller både i forum sammen med Havnbjerg og de andre udpeget områder i Sønderborg kommune. Derudover har vi også haft møder med politikere, og andre interessant personer, som kunne vejlede os i hvordan vi bedst muligt kunne komme ud med vores budskab.

Festudvalget har haft gang i diverse fester i det forgangne år, fastelavnsfest og Skt. Hans, samt hjulpet til ved traktor ringridning med praktiske ting.

Det er en fornøjelse at se de mange deltagere, unge som gamle, der troligt møder op. Det er med til at holde sammenholdet ved lige. Mange tak for indsatsen, vi håber 2014 bliver lige så god.

Vi har i årets løb koordineret, og hjulpet til ved udlejning af borde og stole.

Der har været en del udlejninger, så vi har tjent penge til vores fælles pengekasse.

I forbindelse med udgivelsen af E’Lavensbølle, tilbyder vi igen i år medlemskab for 2014 for 20 kr. pr husstand. Skulle der være nogen som ønsker medlemskab, kan det tilkøbes for 20 kr. ved vores arrangementer. Ellers Kontakt en fra bestyrelsen.

Tak til alle der i årets løb har støttet foreningen.

Tak til Egon som hejser flaget ved mindestenen. Tak til Rene som slår græsset der. Tak til Jan for strøm til juletræet.

Lene Callesen

Formand

 

Udlejning af Borde og stole

Vi udlejer borde og stole, helt op til 80 personer.

Samt et helt nyt telt. Bemærk nedsatte priser, samt depositum tilføjet.

Pris:

Telt – 1000 kr.

1 bord – 15 kr.

1 stol – 5 kr.

Depositum 100 kr. som betales ved afhentning, og udleveres igen ved aflevering medmindre der er ødelagt noget,

Er du/i interesseret så kontakt

Lene Callesen 24627726 eller

Dorte Sørensen 23343808

 

Vindmøller ved Lavensby

Sønderborg Kommune har stadig planer om at udlægge området mellem Lavensby og Havnbjerg skov til vindmøller.

I slutningen af december vedtog byrådet temaplan for vindmøller, der er kommunens overordnede plan for, hvor det vil være hensigtsmæssigt at stille vindmøller op.  Planen lægger op til, at der i området må opstilles 2-4 vindmøller på 125 – 150 meter i højden. Til sammenligning er Havnbjerg Skov ca. 30 meter høj.

Vi har fra beboerforeningen indgivet alle de klager, kommentarer og meninger der har været lagt op til. Det har været med til at gøre nogle af politikkerne opmærksomme og betænkelige ved konsekvenserne. Det blev på byrådsmødet i maj besluttet at fortsætte planerne for vores område. Lige nu afventer vi stadig en redegørelse fra VVM (Virkninger på Miljøet), som vi håber meget på kan få stoppet processen en gang for alle.

Hvis der bliver fundet nogle historisk arkæologiske fund, eller hvis dyrenes frednings foreningen har fundet noget. Kan de påvirke til at processen stoppes. Vi har været i kontakt med fredningsforeningen og de ville undersøge i forhold til flagermus og sætte lytningsapparater op for at hører om vi har nogle særlige arter. Skulle dette være tilfældet, vil det være argumentation nok for at stoppe projektet. Derudover ville de undersøge i forhold til rovfugle og fredede frøer, som ikke ville kunne trives i vores område hvis den lav frekvente støj eller lys gener kommer til. Vi afventer stadig resultatet på dette.

Der er i foråret 2013 blev opført 2, 125 m høje vindmøller på Sydals, disse er til stor gene for beboerne pga. den høje ensartet støj, hvilket der har været skrevet en del om i pressen. De 2 vindmøller kan ses i rigtig lang afstand, fra rundkørslen i Augustenborg ses de meget tydeligt.

På byrådsmødet i juni blev der afstemt om opstart af VVM i de yderlige områder i Sønderborg kommune, dette blev der stemt nej til, heldigvis. Med begrundelse om at der skal laves nogle undersøgelser ang. de store vindmøller og hvilke konsekvenser det kan have for mennesker og dyr at blive påvirket af lavfrekvens støj og lysgener fra roterende vinger. Dette blev der givet 5 år til, hvorefter de så vil tage det op til vurdering igen, Som også skrevet en del om i pressen.

Vi håber meget på at denne beslutning må være gældende for hele kommunen, så uanset om VVM for Lavensby siger ok til forsættelse af projektet, vil det blive bremset på byrådsmøde indtil de nærmere undersøgelser er lavet, altså en udsættelse for Lavensby på 5 år også.

Vi arbejder videre med dette, og følger hele tiden med i politikernes udtagelser og beslutninger.

 

Generalforsamling 2014

Bestyrelsen håber at se så mange som muligt til årets generalforsamling, og gør i den forbindelse opmærksom på at selvom man deltager behøves man ikke stille op til valg.

Hvis du derimod skulle have lyst til at stille op, vil vi gerne høre fra dig inden generalforsamlingen.

Vi vil meget gerne i festudvalget, have nogen til at hjælpe med at arrangere og diverse i forbindelse med afholdelse af vores fester. Har du/i lyst til at være med til nogle sjove timer, som øger sammenholdet, kontakt os endelig, jo flere jo bedre.

Se agendaen på bagsiden af bladet.

Ingen tilmelding nødvendig du/i møder bare op

Vel mødt

Bestyrelsen

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mandag den 24. februar 2013, kl. 19.00 v/Dorte Sørensen Gyvelvej 25

Dagsorden:

 1. Formanden byder velkommen
  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning 2013
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Fastlæggelse af medlemskontingent
  5. Indlæg fra udvalg

Festudvalget

Trafikudvalget

Lokal historisk udvalg

 1. Udlejning af borde og stole
 2. Valg

Følgende er på valg:

1 Bestyrelsesmedlem (3 år)

2 Suppleanter (1 år)

2 Revisorer (1 år)

Deltager til festudvalget

 1. Vindmøller

10. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling. Foreningen er vært ved øl/vand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *