E’LAVENSBØLLE 2015

 E’LAVENSBØLLE

  NR. 1                                    30. Årg.                                    Feb 2015

 

Lavensby Beboerforening

 

Bestyrelse

 Lene Callesen, Arnbjergvej 2, Formand

Dorte Sørensen, Gyvelvej 25, Sekretær

Rie Davidsen, Nordborgvej 19

 

Suppleanter

Rene Delf, Gyvelvej

Lokalhistorisk udvalg

Chresten Rasmussen, Arnbjergvej 9

 

 E LAVENSBØLLE”         Foreningens blad

Forsidebillede                            ”Martin” fra arkiv

Redaktion/Layout                      Lene Callesen

 

Aktivitetskalender 2015

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, til de kommende arrangementer i Lavensby i 2015:

Generalforsamling        Mandag den 23. Marts

Fastelavnsfest                Blev aflyst pga for få tilmeldinger

Skt. Hans                      Tirsdag den 23. juni

Søby ringridning          Søndag den 14. juni

Traktor ringridning     Lørdag den 20. juni

Lavensbyfest                 Lørdag den 30. Maj                                         

Input eller gode ideer til arrangementer, samt hjælp til afholdelse af arrangementer er velkomne. Kontakt festudvalg eller bestyrelse.

Der vil komme individuelle indbydelser ud til arrangementer, som festudvalget er arrangører af.

Hold jer ajour med hvad der sker i Lavensby, på vores hjemmeside:

 

www.lavensby.dk

 

Formandens beretning til generalforsamlingen 2015

På generalforsamlingen 2014 blev følgende valgt ind i Lavensby Beboerforening; Til bestyrelsen Rie Davidsen for en treårig periode.

Rene Delf blev genvalgt som suppleanter.

Som revisor blev Willy Sahl og Inge Detlefsen genvalgt. Til festudvalg blev Uffe Hald og Inger Madsbøl valgt ind.

Der er blevet afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forgangne år. Samt deltagelse i Landsby laug forum for Sønderborg kommune, hvor der er mange aktiviteter i gang.

Festudvalget har haft gang i diverse fester i det forgangne år, fastelavnsfest og Skt. Hans, samt hjulpet til ved traktor ringridning med popcorn og pandekager over bål.

Vi har i årets løb koordineret, og hjulpet til ved udlejning af borde og stole.

Udsigten for 2015 er, vi skal arbejde med en udviklingsplan for området, i samarbejde med Sønderborg kommune.

I forbindelse med udgivelsen af E’Lavensbølle, tilbyder vi igen i år medlemskab for 2015 for 20 kr. pr husstand. Skulle der være nogen som ønsker medlemskab, kan det tilkøbes for 20 kr. ved vores arrangementer. Ellers Kontakt en fra bestyrelsen.

Det er en fornøjelse at se de mange deltagere, unge som gamle, der troligt møder op. Det er med til at holde sammenholdet ved lige. Mange tak for indsatsen, vi håber 2015 bliver lige så god.

Tak til alle der i årets løb har støttet foreningen.

Tak til Egon som hejser flaget ved mindestenen. Tak til Rene som slår græsset der. Tak til Jan for strøm til juletræet.

Lene Callesen

Formand

Vindmøller ved Lavensby -Afblæst

Sønderborg Kommunes plan om omstilling af vindmøller mellem Lavensby og Havnbjerg er heldigvis afblæst.

Planen for vores område blev lukket pga kommunen ikke teknisk har søgt rigtig, og undladet vigtige informationer.

Samtidig blev det vedtaget på byrådsmøde at henstille planerne for resten af Als indtil energiministeriet har fået undersøgt grundigt, hvilke gener, så store møller har på menneske og dyreliv.

De påtænker nu nærmere at opstille vindmøllerne på vand end på land.

Beboerforeningen har fået penge retur fra vores klage, da vi fik medhold.

Udviklingsplan 2015

I samarbejde med Sønderborg Kommune, skal vi påbegynde en udviklingsplan for området omkring Lavensby. Hvordan kunne vi tænke os området er om 5 – 10 år.

Samtidig er de i gang på kommunen med SAVE-planer og område betegnelser. SAVE planerne går ud på at kommunen vil samle så meget viden om området og bygningerne i vores område. De vil komme og tage en snak med os, samt tage billeder af vores huse, hvis de er interessante ifbm projektet.

Hvornår dette kommer til at ske, ved vi endnu ikke. Der vil komme et postkort i vores postkasse, når tiden nærmere sig. Venligst bemærk der er ikke tale om bevaringsværdige huse med restriktioner, det er et projekt af interesse for områderne omkring Als, som bliver gjort tilgængelig på Sønderborg kommunes side og i deres arkiv.

 

Udlejning af Borde og stole

Vi udlejer borde og stole, helt op til 80 personer.

Telt er også muligt at leje.

Pris:

Telt – 1000 kr.

1 bord – 15 kr.

1 stol – 5 kr.

Depositum 100 kr. som betales ved afhentning, og udleveres igen ved aflevering medmindre der er ødelagt noget,

Er du/i interesseret så kontakt

Lene Callesen 24627726 eller

Dorte Sørensen 23343808

 

Generalforsamling 2015

Bestyrelsen håber at se så mange som muligt til årets generalforsamling, og gør i den forbindelse opmærksom på at selvom man deltager behøves man ikke stille op til valg.

Hvis du derimod skulle have lyst til at stille op, vil vi gerne høre fra dig inden generalforsamlingen.

Vi vil meget gerne have nogen til at hjælpe med at arrangere og diverse i forbindelse med afholdelse af vores fester. Har du/i lyst til at være med til nogle sjove timer, som øger sammenholdet, kontakt os endelig, jo flere jo bedre.

Se agendaen på bagsiden af bladet.

Ingen tilmelding nødvendig du/i møder bare op

Vel mødt

Bestyrelsen

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mandag den 23. Marts 2015, kl. 19.30 v/Dorte Sørensen Gyvelvej 25

Dagsorden:

  1. Formanden byder velkommen
  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning 2014
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Fastlæggelse af medlemskontingent
  5. Valg

Følgende er på valg:

1 Bestyrelsesmedlem (3 år)

2 Suppleanter (1 år)

2 Revisorer (1 år)

  1. Vindmøller afslutning på sagen
  2. Udviklingsplan 2015

10. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling. Foreningen er vært ved øl/vand. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *