E’LAVENSBØLLE 2016

E’LAVENSBØLLE 

NR. 1                                      31. Årg.                             jan. 2016

Lavensby Beboerforening

 

Bestyrelse

Dorte Sørensen, Gyvelvej 25, Sekretær

Rie Davidsen, Nordborgvej 19

Suppleanter

Rene Delf, Gyvelvej

Gerdi Pringal, Gyvelvej

Lokalhistorisk udvalg

Chresten Rasmussen, Arnbjergvej 9

 

E LAVENSBØLLE”         Foreningens blad

Forsidebillede                            ”Martin” fra arkiv

Redaktion/Layout                      Dorte Sørensen

Aktivitetskalender 2016

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, til de kommende arrangementer i Lavensby i 2016:

Generalforsamling        tirsdag den. 9. februar

Lavensbyfest                 lørdag den 21. Maj             

 

Søby ringridning          søndag den 12. juni

Traktor ringridning     lørdag den 19. juni

Skt. Hans                      torsdag den 23. juni                      

Input eller gode ideer til arrangementer, samt hjælp til afholdelse af arrangementer er velkomne. Kontakt festudvalg eller bestyrelse.

Der vil komme individuelle indbydelser ud til arrangementer, som festudvalget er arrangører af.

Hold jer ajour med hvad der sker i Lavensby, på vores hjemmeside: www.lavensby.dk eller

Facebook: Lavensby beboerforening

Formandens beretning til generalforsamlingen 2016

På generalforsamlingen i 2015, blev følgende valgt ind i Lavensby Beboerforening;

Til bestyrelsen Rie Davidsen, for en treårig periode.

Gerdi Pringal og Rene Delf blev valgt som suppleanter.

Som revisor blev Willy Sahl og Inge Detlefsen genvalgt.

Der er blevet afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forgangne år. Derudover har Dorte og Lene deltaget i flere møder med landsby laug forum. Hvor der snakkes meget om hvad vi kan hjælpe med, for at sætte lidt mere gang i samarbejdet mellem alle landsbys laug, på Nordals. Kommunen er også meget interesseret i, hvad vi vil kunne bidrage med, for at tiltrække turismen.

I det forgangne år blev der afholdt en landsbyfest i Maj måned. Vi startede med at få kage og kaffe, samt snakke om potentielle udviklings forslag for byen. Hvor der kom rigtig mange gode forslag op. Vi afholdt derefter ringridning både for børn og voksne, det var super sjovt, og alle hyggede sig. Til aften blev der serveret dejlig mad, og der blev hygget til sent ud på natten.

De gode forslag der kom fra festen, som er noteret ned, skal bruges som udgangspunkt for en ny udviklingsplan, der skal udarbejdes for Lavensby, af bestyrelsen.

Det er en fornøjelse at se de mange deltagere, unge som gamle, der troligt møder op. Det er med til at holde sammenholdet ved lige. Mange tak for indsatsen, jeg er sikker på 2016, bliver endnu et godt år.

Vi har i årets løb koordineret, og hjulpet til ved udlejning af borde og stole. Der har været lidt udlejninger, så vi har tjent penge til vores fælles pengekasse.

I forbindelse med udgivelsen af E’Lavensbølle, tilbyder vi igen i år medlemskab for 2016 for 20 kr. pr. husstand. Skulle der være nogen som ønsker medlemskab, kan det tilkøbes for 20 kr. ved vores arrangementer. Ellers Kontakt en fra bestyrelsen.

Tak til alle der i årets løb har støttet foreningen.

Tak til Egon som hejser flaget ved mindestenen.

Tak til Rene som slår græsset der.

Tak for hjælpen i forbindelse med juletræet, og belysning.

Da jeg som nuværende formand er flyttet fra byen, afgår jeg ved den kommende generalforsamling. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for alle de mange gode timer, vi har haft sammen. Det har været hyggeligt og meget lærerigt.

Lene Callesen

Afgående Formand

 

Generalforsamling 2016

Bestyrelsen håber at se så mange som muligt til årets generalforsamling, og gør i den forbindelse opmærksom på at selvom man deltager, behøver man ikke stille op til valg.

Hvis du derimod skulle have lyst til at stille op, vil vi gerne høre fra dig inden generalforsamlingen. Der er brug for nye kræfter J hvis vi ikke vil ende som en sovende by hvor alt går sin vante gang og intet nyt sker.

Vi vil meget gerne have nogen til at hjælpe med at arrangere og diverse i forbindelse med afholdelse af vores fester. Har du/i lyst til at være med til nogle sjove timer, som øger sammenholdet, kontakt os endelig, jo flere jo bedre.

Se agendaen på bagsiden af bladet.

Ingen tilmelding nødvendig du/i møder bare op

Vel mødt Bestyrelsen

Udlejning af borde og stole

Vi udlejer borde og stole, helt op til 80 personer.

Telt er også muligt at leje.

Pris:

Telt – 1000 kr.

1 bord – 15 kr.

1 stol – 5 kr.

Depositum 100 kr. som betales ved afhentning, og udleveres igen ved aflevering medmindre der er ødelagt noget,

Er du/i interesseret så kontakt

Dorte Sørensen 23 34 38 08

Udviklingsplan

I samarbejde med Sønderborg Kommune, skal vi påbegynde en udviklingsplan for området omkring Lavensby. Hvordan kunne vi tænke os området er om 5 – 10 år.

Der er mange aktiviteter i gang i Nordals Landsbylaug, hvor der holdes mange møder om fremtidige aktiviteter på Nordals. Der fremkommer mange ideer og ønsker for fremtiden for at sætte Nordals på landkortet.

 

Taksigelse

Mie og Hans Nissen, Gyvelvej takker mange gange for opmærksomheden ved deres diamantbryllup.

Tusind tak for lys i vinduerne, det varmede vore hjerter.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 22. februar 2016, kl. 19.30 v/Dorte Sørensen Gyvelvej 25

Dagsorden:

  1. Formanden byder velkommen
  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning for 2015
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Fastlæggelse af medlemskontingent
  5. Valg

Følgende er på valg:

1 Bestyrelsesmedlem (3 år)

2 Suppleanter (1 år)

2 Revisorer (1 år)

  1. Udviklingsplan 2015
  2. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling. Foreningen er vært ved øl/vand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *