Kategoriarkiv: Nyhed

http://Referat fra generalforsamlingen i Lavensby beboerforening den 28.02.2018.

Dagsorden. 1. Valg af ordstyrer. Martin Jensen blev valgt.

2. Formandens beretning Formanden havde udarbejdet en skriftlig beretning som han gennemgik. Bente Nielsen spurgte om der blev sat blomsterløg i den nederste del af Lavensby. Formanden svarede, at hvis der er interesse og der er nogle der vil påtage sig opgaven, så vil der være mulighed herfor. Chr. Rasmussen spurgte ind til landsbyfolderen. Der blev oplyst at den kun findes elektronisk, men den bør også ligge på vores hjemmeside. Beretningen blev godkendt

3. Regnskab Rie Davidsen gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

4. Kontingent Der blev foreslået uændret kontingent på 20 kr. årligt. Forslaget blev vedtaget

5. Valg. Der var genvalg til Gerdi Pringal for 3 år. Der var genvalg til suppleanterne Heidi Delf og Rene Delf for en 1 år. Der var genvalg til revisorerne Inge Detlefsen og Martin Jensen for 1. år Arild Espersen deltog ikke i generalforsamlingen, men han havde skriftlig tilkendegivet at han var kandidat til bestyrelsen. Der blev besluttet at udvide bestyrelsen med 1. person. Arild blev dermed valgt til bestyrelsen.

6. Eventuelt Rie Davidsen fortalte om den arbejdsgruppe, der blev etableret som følge af et initiativ fra Havnbjerg Lokalforening. Der er bl.a. etableret en Facebook side ”Aktiv Havnbjerg sogn” hvor foreninger kan informere om forskellige tiltag. Ligeledes havde man drøftet muligheder for indflydelse sammen med Nordborg by om indflydelse på den kommende kommuneplan. Ferieressort og udvidelse ved Danfoss med lokalbutik er ligeledes diskuteret. Den øgede trafikmængde som følge af ferieresortet vil komme til at belaste trafikken i Lavensby. Der blev foreslået et besøg ved Nordborg Golfklub. Det bliver de arbejdet videre med. Nye tilflyttere bør omtales i vores nyhedsbrev, såfremt de ønsker det. Næste affaldsindsamling finder sted den 31. marts. Kl. 09.00

Ref. Gerdi Pringal

samvær efter juletræet blev tændt

Den 2. december blev der tændt lys i juletræet. Vi får strømmen ved Sonja og Jan. De har lovet at tænde og slukke lyset, når det henholdsvis bliver mørkt og lyst.

Der var ikke mange tilmeldte og slet ingen børn. Vi valgte derfor at aflyse arrangementet i gildesalen og flyttede arrangementet hjem til os i privaten. Trods de få tilmeldte var de alligevel 14 fremmødte, som hyggede sig med gløgg, æbleskiver og småkager.

Vi ønsker jer alle en glædelig Jul.

Juletræet skal tændes

Traditionen tro tænder vi juletræet den første søndag i advent kl. 15.30. Bagefter er der gløgg og æbleskiver i laden. Der er også en pose til børnene. Mød talstærkt op.

Besøget på Jewa

Foto af deltagerne i besøget ved Jewa

20 borgere fra Lavensby havde taget imod invitationen til at besøge Jewa den 8. oktober. Brian bøde os velkommen og viste rundt og fortalte om aktiviteterne i virksomheden. Virksomheden er en underleverandør virksomhed og de største kunder er Danfoss og Linak, men der udføres også opgaver for andre virksomheder i området.

En af de mere spændende oplevelser var dog præsentationen af deres nyudviklede egenproduktion. Vi blev præsenteret for en nyudviklet ergonomisk løfte/transport vogn, som blandt andet er solgt til Københavns brandvæsen, hvor den bruges til slangeudlægning. Jewa har store forventninger til vognen.

Besøget sluttede med at Jewa var vært ved et stort kaffebord med hjemmebagt kager.

Vi vil gerne sige tak for den venlige modtagelse, rundvisningen og beværtningen.

 

 

Nabohjælp

Til årets generalforsamling blev der snakket lidt om nabohjælp.

Det er er god ide at vise uvedkommende at vi holder øje med hinandens bopæl.

Tjek følgende side ud, det er simpelt at “være med”

www.nabohjælp.dk