Spring til indhold

Referat 2010

Referat af generalforsamling i beboerforeningen den 23. februar 2010.


Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer

2) Formandens beregning

3) Fremlæggelse af regnskab og medlemskontingent

4) Fastlæggelse af medlemskontingent

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af:

    1 bestyrelsesmedlem

    2 suppleanter

    2 revisorer

7) Eventuelt1) Valg af ordstyrer – Jan vælges og ordstyrer konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt i henhold til gældende vedtægter.


2) Formandens beretning jvf. E’ lavensbølle. Formandens beretning godkendes.


3) Jan fremlægger regnskabet for 2009 og regnskabet godkendes.


4) Generalforsamlingen beslutter, at der ikke opkræves medlemskontingent i 2010.


5) Der er indkommet et forlag: Ændringsforslag til § 6 i vedtægterne så vedtægterne i fremtiden har følgende ordlyd: Ophævelse af foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum. Den opløsende generalforsamlinge tager beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle midler.


6) Følgende blev valgt:

    Bestyrelsesmedlem: Lene Callesen

    Suppleanter: Claus Poulsen og Birgitte Hasberg

    Revisorer: Willy Sahl og Inge Detlefsen


7) Orientering fra de bestående udvalg:

    Lokalhistorisk udvalg: DVDen er ikke lavet endnu, men materialet er klart. Chresten vender tilbage.

    Festudvalget: Der er afholdt sankt hans fest, sensommerfest og fastelavnsfest afholdes i næste weekend. I fremtiden bliver         sensommerfesten altid afholdt i første weekend i oktober.

    Trafikudvalg: Der er indsendt følgende ønsker til kommunen: Gyvelvej: Rumlestiber og forbud mod kørsel med store                  køretøjer (ærindekørsel selvfølgelig tilladt). Arnbjergvej: Fortov på det første stykke mellem Gyvevej og op mod Nordborgvej fra     Gyvelvej samt rumlestiber.


    Willy Sahl orienterede om det sidste nye fra regionen.


    Helle Pedersen spurgte om der var interesse i at få gang i noget nabohjælp som forebyggelse mod indbrud. Det var der.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *