Spring til indhold

E Lavensbølle 2009


 Nr. 1             24 Årg. Jan. 2009


Lavensby Beboerforening

Arne Krogh, Nyrøjsvej 4C          Formand

Jan Mølholm, Gyvelvej 12          Kasserer

Helle Pedersen, Gyvelvej 7        Sekretær

Anne Mølbæk, Nyvej 12             Suppleant

Inge Detlefsen, Gyvelvej 18       Suppleant

Verner Detlefsen, Gyvelvej 18   Revisor

Willy Sahl, Arnbjergvej 18         Revisor

Lokalhistorisk udvalg:     Chresten Rasmussen, Arnbjergvej 9

E LAVENSBØLLE  Foreningens blad

Forsidebillede                  Johanne From Clausen

Redaktion/Layout           Arne Krogh

 Fiberbaseret bredbånd i Lavensby.

Syd Energi er ved at lægge fiberbaseret bredbånd ned, men er ikke kommet til Lavensby endnu. Beboere der er interesseret kan via dette link sebredbaand.dk finde flere oplysninger og give deres interesse tilkende. Jo flere tilkendegivelser der kommer fra området, jo før kan det blive en realitet.

 Lavensby krøniken

Lavensby krøniken er en efterspurgt bog. Foreningen får forespørgsler på den fra forskellige sider og vil derfor gerne aftage eksemplarer som ikke har ejerens interesse. De kan så blive formidlet en gang til.

Henvendelse kan ske til Formanden på Tlf. 74 45 46 08.

 Trafiksituationen i Lavensby

Der er fra flere beboere i byen blevet rettet en henvendelse til Foreningen om trafikken og muligheder for trafikregulering i Lavensby. Bestyrelsen opfordrer alle der har interesse i emnet, at møde op på generalforsamlingen den 24. februar for at diskutere emnet.

 Formandens beretning til generalforsamlingen 2009.

 På generalforsamlingen 2008 fik Lavensby Beboerforening genvalgt Helle Petersen for endnu en treårig periode og Anne Mølbæk og Inge Detlefsen genvalgtes som suppleanter

Som revisorer blev Verner Detlefsen og Willy Sahl valgt.

 På generalforsamlingen blev det fra bestyrelsesmedlemmerne atter gjort klart at aktivitetsniveauet i bestyrelsen ville blive på et meget lavt niveau, hvilket de fremmødte accepterede.

Der er derfor også kun blevet afholdt to bestyrelsesmøder i det forgangne år og deltagelse i et møde i Nordals Landsbylaug.

 I 1999 kom der en ny jordforureningslov. Loven skal styrke indsatsen mod jordforurening for at sikre kvaliteten af vores drikkevand og befolkningens sundhed.

I forbindelse med kortlægningen og den tilhørende høring i 2008 var dele af Lavensby (området mellem mindestenen og Landevejen) klassificeret som lettere forurenet.

Beboerforeningen indgav høringssvar og fik området slettet som “lettere forurenet”.

 Beboerforening har i det forgangne år ikke modtaget driftstilskud fra kommunen, da der i forbindelse med tilskuddet er knyttet nogle betingelser som Lavensby Beboerforening på nuværende tidspunkt ikke lever op til. Bestyrelsen arbejder på at få tingene på plads, så tilskud kan modtages i 2009.

 Der er som følge af det lave aktivitetsniveau ikke opkrævet kontingent i 2008 og bestyrelsen indstiller samme fremgangsmåde for 2009 til godkendelse på generalforsamlingen.

 Året 2008 gik på hæld og bestyrelsen ønsker alle et godt nytår 2009.

 Tak til alle der i årets løb har støttet foreningen.

Arne Krogh

Formand

 


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *