Spring til indhold

E Lavensbølle 2010

 

Lavensby Beboerforening

 

 


Bestyrelse

 

Arne Krogh, Nyrøjsvej 4C          Formand

Jan Mølholm, Gyvelvej 12          Kasserer

Helle Pedersen, Gyvelvej 7        Sekretær

 

 

Lokalhistorisk udvalg:     Chresten Rasmussen, Arnbjergvej 9

 

 

E LAVENSBØLLE  Foreningens blad

Forsidebillede                  Johanne From Clausen

Redaktion/Layout           Arne Krogh

 

 

 

 


 

Formandens beretning til generalforsamlingen 2010.

 

 

På generalforsamlingen 2009 fik Lavensby Beboerforening genvalgt Jan Mølholm for endnu en treårig periode og Birgitte Hasberg og Claus Poulsen valgtes som suppleanter

Som revisorer blev Verner Detlefsen og Willy Sahl valgt.

 

Forslag til ændring af § 6 i vedtægterne blev vedtaget. Den nye tekst har følgende ordlyd:

Ophævelse af foreningen: Ophævelse af foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

Den opløsende generalforsamling tager beslutning omanvendelse af foreningens eventuelle midler.

 

Der er blevet afholdt to bestyrelsesmøder i det forgangne år og Arne Krogh har tillige deltaget i et møde i Nordals Landsbylaug.

 

Lavensby Beboerforening har fået en hjemmeside (www.lavensby.dk) , som er koblet op til Infoland. Siden er informativ og vil kunne fungere som informationskilde for beboere i Lavensby og andre med interesse for byen

Lene Callesen har taget initiativet til oprettelsen og er webmaster.

 

Beboerforeningen opfylder nu kommunens krav for at kunne modtage det årlige driftstilskud.

 

Der er efter interesse fra flere af de fremmødte på generalforsamlingen 2009 oprettet to underudvalg, nemlig et trafikudvalg og et festudvalg.

Festudvalget har været specielt aktivt det forgangne år med sensommerfest og fastelavnsfest.

 

Der er efter godkendelsen fra sidste generalforsamling ikke opkrævet kontingent i 2009 og bestyrelsen forventer samme fremgangsmåde i 2010.

 

 

Tak til alle der i årets løb har støttet foreningen.

 

Arne Krogh

Formand

 

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *