Spring til indhold

E Lavensbølle 2011

  

 E’ Lavensbølle 2011

NR. 1                           26. Årg.                 Jan 2011

Lavensby BeboerforeningBestyrelse

 

Lene Callesen, Arnbjergvej 2, Formand

Jan Mølholm, Gyvelvej 12, Kasserer

Helle Pedersen, Gyvelvej 7, Sekretær


Lokalhistorisk udvalg


Chresten Rasmussen, Arnbjergvej 9


Festudvalg


Susanne Missfeld, Arnbjergvej 7

Rie Davidsen, Nordborgvej 19

Betina Jørgensen, Arnbjergvej 43

Helle Pedersen, Gyvelvej 7

Sylvia Poulsen, Hybenvænget


Trafikudvalg


Hans Erik Moos Petersen, Nyrøjsvej

Jørgen Jørgensen, Arnbjergvej 43

Timo Missfeld, Arnbjergvej 7

Lene Callesen, Arnbjergvej 2

Helle Pedersen, Gyvelvej 7

 

 

E LAVENSBØLLE  Foreningens blad 

Forsidebillede                 ”Martin” fra arkiv

Redaktion/Layout           Lene Callesen

Aktivitetskalender 2011

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, til de kommende arrangementer i Lavensby 2011:

 

 

Generalforsamling        Tirsdag den 8. Februar 2011

 

Fastelavnsfest                Ikke fastlagt endnu

 

Skt. Hans                        Torsdag den 23. Juni 2011

 

Søby ringridning           Søndag den 12. Juni 2011

 

Traktor ringridning      Lørdag den 18. Juni 2011

 

Sensommerfest               Lørdag den 1. oktober 2011

 

Hold jer ajour med hvad der sker i Lavensby, på vores hjemmeside:

https://lavensby.infoland.dk/

 

Formandens beretning til generalforsamlingen 2011


På generalforsamlingen 2010 fik Lavensby Beboerforening valgt Lene Callesen for en treårig periode og Birgitte Hasberg og Claus Poulsen valgtes som suppleanter

Som revisor blev Willy Sahl og Inge Detlefsen valgt. Sylvia Poulsen og Helle Pedersen blev valgt ind i festudvalget.


Forslag til ændring af § 6 i vedtægterne blev vedtaget, for andet år i træk, og er derfor gældende. Den nye tekst har følgende ordlyd:

Ophævelse af foreningen: Ophævelse af foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

Den opløsende generalforsamling tager beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle midler, skal gå til Søby ringriderforening.


Der er blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder i det forgangne år.

Hvor der bla. er arbejdet på at få en konsulent til at komme og fortælle os i byen om nabohjælp, hvordan kan vi være med til at sikre hinanden mod indbrud (Det arbejdes der videre med). Der er søgt om tilskud til bord og stole, så festudvalget kan spare på omkostningerne ved arrangementer (Det blev desværre afvist i første omgang, men vi prøver igen). Så har vi undersøgt muligheden for at få gravet fibernet ned i byen, hvilket ligger i sydenergi’s plan i løbet af foråret 2011.

I slutningen af året har vi hjulpet lokalt historisk udvalg (Chresten Rasmussen) med at få planlagt udgivelsen af Lavensby Dvd’en, og ikke mindst hjulpet med salget.

Ydermere har vi fulgt processen ang. den nye lokalplan som er i høring for vores by.


Festudvalget har været meget aktive i det forgangne år med fastelavnsfest, skt. Hans, hjulpet til ved traktor ringridning og ikke mindst afholdt en sensommerfest.

Det er en fornøjelse at se de mange deltagere fra byen, som er med til at holde sammenholdet ved lige. Mange tak for indsatsen, vi håber 2011 bliver lige så godt.


I forbindelse med salget af Lavensby Dvd’en fik beboerne det gode tilbud, en Dvd og et medlemskab for 2011 for 50 kr. Så pt er vi ca. 75 medlemmer af beboerforeningen. Skulle der være nogen som ønsker medlemskab kan det tilkøbes for 20 kr. for 2011. Vi forventer at opkræve kontingent til år 2012, i slutningen af året.


Tak til alle der i årets løb har støttet foreningen.


Lene Callesen

Formand

Ny Lokalplan for Lavensby

 

I løbet af foråret vil en bevarende lokalplan komme i høring for Lavensby. Lokalplanen går ud på at bevare de gamle huse og dermed sikre de ikke bliver revet ned eller bliver moderniseret. Samt sikre åbne pladser, da der ikke vil kunne blive udstykket yderligere inden for området.


Der stilles ydermere store krav til hvad der må laves ved et hus der er bevaringsværdigt, men trænger til ”en kærlig hånd”.


Hvad er din/jeres holdning til dette? Er det okay, eller frygter vi det kan blive svært at sælge et bevaringsværdigt hus. Lad os tage en snak om det den 8. feb. 2011.


Du kan finde lokalplanen på Sønderborg kommunes hjemmeside.

 

https://polweb.sonderborg.dk/Teknik-%20og%20Miljoeudvalg/12-01-2011%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx#7

Lavensby dvd

 

Efter flere års snak er der udkommet en billede dvd af alle de dejlige huse der ligger i Lavensby. Der er billeder fra hvordan byen så ud i foråret 2010, og diverse billeder fra arkiv. Dvd’en er blevet modtaget godt i byen, og mange har købt et eksemplar.


Efter udgivelsen meldte en tidligere beboer i byen sig til fotografen, med en masse billeder fra eget arkiv, som nu er blevet tilføjet til dvd’en, og alle der har købt et eksemplar, har fået byttet deres dvd med en ny dvd.


Har du/I mod forventning ikke modtaget den nye dvd eller har du/I endnu ikke købt dvd’en, men er interesseret kan den hentes/købes ved Jan Mølholm, Gyvelvej 12 for 75 kr. inkl medlemskab af beboerforeningen for 2011.

Generalforsamling 2011

 

Bestyrelsen håber at se så mange som muligt til årets generalforsamling, og gør i den forbindelse opmærksom på at selvom man deltager behøves man ikke stille op til valg.

Hvis du derimod skulle have lyst til at stille op, vil vi gerne hører fra dig inden generalforsamlingen.


Se agendaen på bagsiden af bladet..


Tilmelding skal ske til Lene 24627726 eller Jan 30114446


Vel mødt


Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Tirsdag den 8. februar 2011, kl. 19.00 i Salen, Langesøgården


Dagsorden:


  1. Formanden byder velkommen
  2. Valg af ordstyrer
  3. Formandens beretning 2011
  4. Fremlæggelse af regnskab og budget
  5. Fastlæggelse af medlemskontingent
  6. Indlæg fra udvalg

Festudvalget

Trafikudvalget

Lokal historisk udvalg

  1. Kommende lokalplan for Lavensby
  2. Valg

Følgende er på valg:

1 Bestyrelsesmedlem (3 år)

2 Suppleanter (1 år)

2 Revisorer (1 år)

  1. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling


Foreningen er vært ved øl/vand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *