Spring til indhold

Nyhedsbrev nr. 1. 2021

NYHEDSBREV NR.1 2021

Bæredygtige udviklingsplaner:
I nyhedsbrev nr. 4 (2020) fortalte vi at Lavensby er med i et landsdækkende projekt om
bæredygtige udviklingsplaner. Baggrunden for at vi er med i projektet er dels, at
vi blev opfordret til det af kommunen, dels at det er et krav fra kommunen, at vi
har en udviklingsplan. Sidst, men ikke mindst: Dem der er med på vognen bliver
ikke tabt. Sagt på en anden måde, udvikling kommer ikke af sig selv, vi skal selv
være med til at skabe den.
Vi har nedsat en styregruppe der består af Willy Sahl, Arild Espersen, Jens Bøgner Anette Schwartz og Jørgen Jørgensen. Gruppens første møde blev afholdt
som et videomøde. Tanken var at starte projektet op med et orienterende borgermøde, hvor der nedsættes grupper, der arbejde med forskellige temaer. Det er vigtigt at alle føler ejerskab og har
en aktie i landsbyens fremtid.
Coronakrise og forsamlingsforbud har forhindret denne fremgangsmåde, men når der bliver åbnet op vil vi afholde et borgermøde. Indtil da vil styregruppen arbejde med temaer om de udfordringer vi ser i byen. Herunder udfordringer med boliger, naturoplevelser og byens sociale liv.
Geodemografiske rapport af Lavensby:
Vi har fået Sønderborg kommune til at lave et udtræk over Lavensby.
Her kan vi blandt andet se at der bor 323 indbyggere i området, at 41 af
dem er mellem 66 og 75 år. At 34 er over 75 år. Der er 36 børn i alderen
0—12 år. Samt en række andre oplysninger om borgerne. Alt andet lige
vil det betyde, at der kommer flere boliger til salg. Det vil helt sikkert
spille en rolle i udviklingsplanen.
Vi har boliger der har stået tomme i flere år, endda i et attraktiv prisniveau. Signalet er vel at byen skal forny sig hvis den skal være attraktiv
for nye borger.
Det sociale liv i byen trænger til pift, her er vi lydhør og du skal ikke
vente. Brænder du med en ide, så send den til styregruppen og den vil
komme med på borgermødet.
Naturen i og omkring os. Er der områder i byen som skal friskes op, så byen
bliver mere spændende og udfordrende, både for borgerne og nye tilflyttere.
Bestyrelsen for beboerforeningen har besluttet at vi laver en travetur til et
sted i den nye Naturpark Nordals, når vi igen må samles i grupper. Vi efterlyser en gruppe der vil arbejde videre med naturoplevelser.
Kommunikation:
Vi bliver alle nødt til at indse, at en væsentlig del af kommunikationen vil ske
elektronisk. Nyhedsbrevet vil vi fortsat udgive, men mange informationer vil
vi levere til jer i form af udsendelser via mail. Vi vil derfor gentage vores
tidligere opfordringer til dem vi ikke har mailadresser på.
Send din mailadresse til Sahl@smukke.com
Vil du fordybe dig i den geodemografiske rapport over Lavensby, så send en
mail til Willy Sahl, så sender vi den til dig.

Del på Facebook