Spring til indhold

Nyhedsbrev nr. 2. 2021

NYHEDSBREV NR.2. 2021

Generalforsamlingen er udsat til efteråret:
Covid 19 har medført at bestyrelsen har besluttet at udsætte den årlige generalforsamling, men det skal ikke forhindre os i at arbejde videre med vores landsdækkende udviklingsprojekt, men forsamlingsforbuddet gør at det er sværere for os at udvikle i fællesskab. Vi vil gerne inddrage jer alle, men restriktionerne gør det svært Vi håber, at
det snart lykkes for os.
Vi har fordoblet medlemstallet i 2021:
Der er nu 60 husstande der er betalende medlemmer i beboerforeningen. Tak for det. Kontingentet for
i år er fortsat 20 kr. og det bedes indbetalt inden udgangen af marts. Kontingentet kan indbetales på
konto 5354 0000242352. De fire første tal er bankens reg,nr.
Ønsker du at blive medlem, så bliver du det automatisk ved at indbetale 20. kr. Og vi bliver ekstra
glad, hvis du sender din e-mail adresse til Sahl@smukke.com Det vil gøre det nemmere for at udsende
nyhedsbrevet. Vi er hele tiden på jagt efter nyheder og vi modtager gerne tips om stort og småt i Lavensby
Storken har været på besøg på Arnbjergvej nr. 2:
I Svenstrup ha de bygget storkereder, men de har ingen storke. Vi har ingen
storkereder, men har til gengæld haft besøg af storken. Tillykke til Ann Katrine og Rasmus med familie forøgelsen.
Men der sker mere på den sydlige del af Arnbjergvej. Hus nr. 4 og 8 er solgt.
Vi har endnu ikke haft lejlighed til at træffe de nye ejere, men håber det sker
til næste nummer.
Fjernvarmen er på vej:
Den 26 februar sidste år havde vi inviteret Sonfor til et
informationsmøde om Fjernvarme i Lavensby. Efterfølgende har vi rykket for
datoer. Ifølge markedsføringsloven må Sonfor, som sælger ikke kontakte de enkelte husstande med salg for øje. Man skal selv rette henvendelse til Sonfor hvis
man er interesseret. Det kan gøres på tlf. 88435300 eller se mere på https://sonfor.dk/fjernvarme, Vi (Arnbjergvej 18) har meldt os som interesseret og fået et tilbud som ser ret interessant ud. Tilbuddene er individuel fra hus til hus, det endelige tilbud afhænger af hvor stor huset er, hvor gammel den nuværende installation er og hvor
lang ledningen til huset er. Vi har fået oplyst, at der pt. er større interesse i Lavensby end i Havnbjerg
og derfor ser det ud til at vi bliver tilkoblet før dem. Hvis forhånds tilkendegivelsen fortsat stiger, så
forventes gravearbejde og lægning af rør at påbegynde allerede i år. Rørledningen vil gå ned ad Gyvelvej, Nyvej, Arnbjergvej og derefter Søvej, Sømadevej og Nyrøjsvej. Forhåndstilkendegivelsen, besøg og tilbud er uforpligtende og tilslutning er helt frivilligt.
Men de politiske vinde blæser hen mod afskaffelse af naturgas, brændeovne, oliefyr, og pillefyr i private hjem ved hjælp af afgifter, så meget taler for at det er en god ide. Fjernvarmen er CO2 neutral, idet værket bruger halm som energikilde. I den henseende giver vi så også et bidrag til at
reducere den globale opvarmning

Del på Facebook