Spring til indhold

Nyhedsbrev nr. 3. 2021

NYHEDSBREV NR.3 2021

Nye initiativer på vej:
Vi har tidligere fortalt at vi er med i et landsdækkende projekt om bæredygtige lokale udviklingsplaner. Vi har skrevet om den demografiske rapport vi
har fået lavet over Lavensby. Du kan fortsat få den tilsendt hvis du vil fordybe dig i de informationer den indeholder. Vi har skrevet om naturpark Nordals.
Dem vi har mailadresse på har fået tilsendt den nye udviklingsplan for Nordborg og Havnbjerg.
Vi fortsætter:
Energistyrelsen giver igen i år mulighed for at få tilskud til energirenovering af private hjem. Puljen, der
er på 675 mio. kr. bliver åbnet den 7. april. Landsbyerne i Sønderborg er gået sammen med Sønderborg
kommune og Projekt Zero om en puljecafé som afholdes samme dag kl. 10.00. I Caféen får du.
1. Hjælp til at udfylde det digitale ansøgningsskema på www.zerobolig.dk
2. Gruppevejledning (hvordan gør jeg?) Du skal bestille tid
3. Du kan få personlig vejledning, hvis du ikke er helt fortrolig med IT. Du kan læse mere om arrangementet i vedhæftet løbeseddel.
Vi fortsætter:
Mandag den 12. april kl. 19.30—20.30 omhandler det Biodiversitet og naturkvalitet.
Gør vi nok? Eller sagt lige ud. ”Vi kan gøre det bedre – også i Lavensby”. Biolog Bent Albæk fra Sønderborg Kommune, fortæller om fakta i forbindelse med biodiversitet og naturkvalitet i kommunen.
Dette arrangement er også online. Du skal tilmelde dig inden den 11. april på. cskb@sonderborg.dk. Du
vil få tilsendt et link til arrangementet.
Vi fortsætter:
I de senere år har det været stabilt med omkring 30.000 til 35.000 indbrud i private hjem. ”Bo Trygt” har
et korps af indbruds – og forebyggelseseksperter, som vi kan bestille til at komme med et oplæg. Forsamlings forbuddet gør det vanskeligt for nærværende. Men sammen med de andre landsbyer gør vi status, og den 25. april får vi internet besøg af politikommissær Jan Rasmussen ved Syd– og Sønderjylland Politi.
Tilmelding inden den 25. april til: cskb@sonderborg.dk. Du vil få tilsendt et link til arrangementet.
Vi fortsætter.
Men vi udvikler stadig på arrangementerne. Vi vil bl.a tilbyde et arrangement der kommer til at hedde
fra verdensmål til hverdagsmål, her ser vi på hvordan FN´s verdensmål, som berører os alle, kan omsættes til landsbymål.
Tak:
Til dem der allerede har indbetalt kontingentet på 20 kr.
Har du endnu ikke nået det, så kan det nås endnu. Bank reg.nr. 5354 konto nr.242352.

Har vi ikke din mail adr. så send den venligst til sahl@smuke.com

Del på Facebook